spacer.png, 0 kB
Център по квантова медицина PDF Печат Е-мейл

Центърът по квантова медицина функционира от пролетта на 2002г. Създаден е под ръководството и със съдействието на проф. Румен Чилингиров. Медицински управител на центъра е д-р Д. Тодорова, с 25 годишен медицински стаж, от които 15 в сферата на спешната медицина и 7 години в алтернативната медицина.
В центъра се извършва:
1.Квантова функционална компютърна диагностика.
2.Електропунктурна терапия.
3.Йонна детоксикация.
4.Динамична електро невро стимулация.
5.Ауриколярна терапия.
6.Антипаразитна терапия.
7.Лечение със сребърна вода.
8.Лечение с билкови лечебни средства и биодобавки.
9.Лечение с мед и други пчелни продукти.
10.Терапия с цветовите есенции на д-р Бах.

Центърът по Квантова медицина работи с предварително записани часове!


1. Квантовата компютърна диагностика се извършва с диагностично-терапевтичен комплекс АРМ “Пересвет”, разработен по метода на проф. Рейнхард Фол. Осъществява се чрез измерване електрическите параметри на биологично активните точки по китките на ръцете и ходилата на краката. Чрез диагностиката може с висока достоверност да се оцени не само функционалното състояние на организма, но и да се открият патологични процеси в ранен стадий, предразположеност към определени заболявания, наличие на вируси, бактерии, паразити, тумори и други. Може предварително да се определи лечебното въздействе върху организма и неговите органи на различни лекарствени препарати, билки, храни и биодобавки, както и съвместимостта на стоматологични материали. Може да се изготвят и лични хомеопатични лекарствени средства. Продължителността на диагностиката е 120 минути.

След диагностиката, на пациента се предоставя подробен анализ на здравословното му състояние и цялостна лечебна програма.

Повече...2. Електрoпунктурната терапия цели да възстанови енергийния баланс на организма. Тя коригира нарушената проводимост на енергийните меридиани, чрез целенасочено подаване в биологично активните точки на малки дози електромагнитни импулси с фиксирани параметри, копиращи естествените. Електромагнитните въздействия стимулират естествено протичащите енергийни процеси в човешкото тяло, като оказват благотворно влияние на жизнените процеси в клетките. Така се задействат скритите възстановителни възможности на организма както на ниво клетка, така и на биологичната система като цяло. Малките мощности на енергийното въздействие са абсолютно безопасни. Електропунктурната терапия е аналог на акупунктурата, но с контролирани от компютъра параметри и при отсъствие на неприятния момент на иглоубождането.

Терапията трае 30 минути и по време на нея се провежда звуко и ароматотерапия.

Повече...3. Йонната детоксикация представлява ефективен метод за бързо отстраняване на токсини, мъртви клетки, отпадъчни киселини, тежки метали, гъбички и микропаразити от човешкото тяло. За целта се използва йонен детоксикатор.
За 15 терапии се освобождават до 75% от токсините в човешкото тяло. Освобождават се от токсини клетките и междуклетъчните пространства, нервната, мастна, съединителна и костна тъкани.
Премахват се част от натрупаната пикочна киселина в ставите, плаките по кръвоносните съдове, очистват се лимфните пътища, бъбреците, пикочния и жлъчен мехур. Засилват се паметта, концентрацията и всички функции на човешкото тяло. Подобрява се имунитета и адаптивността на организма към външните природни фактори и стреса.

Процедурата е с продължителност 30 минути.

Повече...4. Динамичната електроневростимулация представлява динамична неинвазивна електро-нервна безлекарствена терапия приложима върху всички органи и системи в човешкото тяло.

Динамичната електроневро стимулацията се прилага при:
- профилактика на различни заболявания, рецидиви на хронични болести, функционални разстройства, въздействие върху отделни симптоми и синдроми на болшинството известни болести, в това число корекция на нарушения, изявени при доклиничния стадий с методите на официалната диагностика;
- повишаване адаптационните възможности на оргнизма, профилактика и отстраняване реакциите от патогенния стрес в условия на физическо и умствено пренапрежение, при синдром на хронична умора, при безсъние, при агресивни или депресивни състояния, при нарушения на половите функции и при профилактика на простудни заболявания;
- лечение на остри и хронични болкови синдроми;
- рехабилитация след тежки заболявания, хихургически намеси и травми;
- профилактично и терапевтично въздействие на параорбиталните биологично активни точки на очите за подобряване зрението и общорегулиращо влияние на физиологическите системи на организма.

Процедурата е с продължителност 20 минути.

Повече...5. Аурикулярната терапия представлява въздействие чрез магнитни ядра или подходящи семена върху рефлексогенните зони и биологично активните точки разположени на ушната раковина. Аурикулярната терапия се използва при голям брой заболявания, функционални нарушения и стресови състояния. Механизма на лечебното въздействие на аурикулярната терапия се опира преди всичко на анатомофизиологичните и онтофилогенетичните особености на ушната раковина. Аурикулярните зони са рефлекторно свързани с определени части на тялото.

Повече...6. Антипаразитната терапия има за цел да освободи тялото на човека от всички паразитиращи организми. Паразити са всички онези организми живеещи върху или във човека, не просто като обиталище а хранещи се с него, независимо от тяхната големина и форма на съществуване.
Осъществява се чрез портативен високочестотен генератор на трептения с които се унищожават всички вируси, бактерии, макропаразити и гъбички в тялото. Терапията е абсолютно безвредна за човека.
Освен това се прилагат вътрешно различни билки и биодобавки осигуряващи вътрешна чистота и възпрепятстващи развитието на всички паразитиращи форми на живот.

Повече...7. Терапия със сребърни продукти е елемент от антипаразитната програма. Йоните на среброто имат мощен антивирусен и антибактериален ефект. Извършва се чрез сребърна вода, и козметични средства с колоидно сребро.

Повече...8. Терапия с наши и източни лекарствени средства и биодобавки.
Центърът по квантова медицина обръща особено внимание на лечебните продукти, които предлага на своите пациенти.

Продуктите отговарят на следните изисквания :
- Всички лекарства са изработени от естествени природни продукти и нямат вредни странични ефекти. Не се допуска използването на синтетични препарати, или препарати с вредни за здравето съставки, консерванти или стабилизатори.
- Всички лекарства са придружени със съответните сертификати и разрешителни на МНЗ.
- Ефективността на въздействието на всички продукти периодично се тества с електронния селектор на АРМ „Пересвет”.
- В центъра приоритетно се използват продукти произведени от Български билки и храни със суровини добити от чисти източници по безвредни и максимално съхраняващи лечебните свойства технологии.
- Продукти разпространявани по мрежов маркетинг не се допускат.9. Терапия с мед и други пчелни продукти.
Центърът използва широка гама български и източни лекарствени препарати и биодобавки само от естествен произход. Всички лечебни средства са от производители или от директни вносители, снабдени със съответните сертификати за качество и разрешителни от МНЗ.10. Терапията с цветовите есенции на д-р Бах затваря кръга на комплексното въздействие върху цялостната човшка личност – физическо тяло, биоенергетика и психоемоционално състояние.

Повече...

 


Посещенията в кабинета се извършват след предварително записване по телефона.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes