spacer.png, 0 kB
Квантова медицина - представяне

Същност: Квантовата медицина е съвременен клон на алтернативната медицина, която съчетава принципите на древната източна философия и достиженията на съвременната наука и техника.

Нарича се квантова, защото чрез алтернативни методи използва въздействието на универсалната енергия върху човешкото тяло, чрез най-малките енергийни носители - квантите.


Диагностика: Чрез диагностичните си методи за кратко време дава много ценна информация за функциите на всички органи и системи, както и за тяхната взаимна връзка.Диагностиката дава информация за миналото, настоящето и бъдещето на всеки орган и система, като по този начин улавя рано процесите на разрушаване на клетки и дава възможност за започване на своевременни лечебни мероприатия, за по-леко и бързо преодоляване на патологичните процеси.


Лечение: Квантовата алтернативна медицина лекува чез нежна стимулация на организма, за да задвижи неговите скрити лечебни функции и естествени самовъзсановителни сили, с което дава възможност на организма да се справи сам със здравословния проблем.Квантовата алтернативна медицина е насочена към установяване и отстраняване на дълбоката причина за болестите, а не към техните последствия.

Квантовата алтернативна медицина не цели лечението на определена болест, а на човешката личност, хармонизирайки нейната физическа, психическа и енергийна същност.


Предимства: Това е неинвазивен и абсолютно безвреден метод, който използва силите на живата природа, част от която е и самия човек.

Квантовата алтернативна медицина се отличава със своята простота, ефективност и ниска себестойност на диагностичните, лечебните и профилактични методи и процедури.

Квантовата алтернативна медицина стриктно спазва основния принцип в медицинската практика: “Primum non nocere” – “Преди всичко не вреди!”

Интервю на Тошко Тодоров по БНТ

Интервю на Тошко Тодоров по Нова телевизия


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes